Realizacja wynajmu i zarządzania flot

Nasze działania:

1.     Podstawiamy wynajmowane pojazdy w ustalonej specyfikacji w miejsce wskazane przez Klienta. W przypadku długoterminowego wynajmu pojazdów z pracownikami/kierowcami zatrudniamy wykwalifikowany personel.

2.     Zapewniamy pełną obsługę serwisową (przeglądy i naprawy wraz z ich kosztami), tj. monitorujemy okresy i koordynujemy terminy wykonania przeglądów okresowych i międzyokresowych, gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych; sezonowej oraz okresowej wymiany opon. Współpracujemy z sieciami dealerów i serwisów, co gwarantuje m.in.: szybkie procesy napraw, przeglądów, wymian płynów/smarów/akcesoriów, opon itd.

3.     Sezonowe wymiany opon organizujemy najbliżej siedziby Klienta.

4.     Organizujemy przechowane opon i utylizację zużytego ogumienia, naprawiamy oraz wymieniamy ogumienie, w przypadku, gdy taka potrzeba wystąpi wskutek uszkodzeń związanych z normalnym zużyciem.

5.     Organizujemy przeglądy rejestracyjne oraz badania techniczne, także te wymagane dla pojazdów specjalistycznych (samochody przystosowane do przewozu wartości, bankowozy, dźwigi, autobusy, samochody-chłodnie, przyczepy, naczepy z platformą/windą itp.).

6.     Gwarantujemy 24h/365 dni w roku i w każdej sytuacji pomoc ze strony Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A.

7.     Gwarantujemy nielimitowane samochody zastępcze porównywalnej klasy z bezpłatnym podstawieniem we wskazane miejsce.

8.     Przekazujemy raporty menadżerskie w układzie i okresach uzgodnionych z Klientem.

9.     Gwarantujemy bezpłatny odbiór pojazdu po zakończeniu kontraktu.

KAŻDE ROZWIĄZANIE DOPRECYZOWYWANE JEST WSPÓLNIE Z KLIENTEM. MOŻLIWA JEST DOWOLNA, ZGODNA Z PRAWEM, MODYFIKACJA ZAKRESU I FORMY WSPÓŁPRACY.

 Dodatkowo istnieje możiwość rozszerzenia świadczonej przez nas usługi długoterminiowego wynajmu i zarządzania flotą pojazdów o:

1.     Długoterminowy wynajem pojazdów z pracownikami realizującymi zadania zlecane przez Klienta.

2.     Oznakowanie pojazdów i jego usunięcie po zakończeniu umowy: na podstawie wzoru logo otrzymanego od Klienta znakujemy pojazdy, po zakończeniu umowy dokonujemy demontażu.

3.     Monitoring GPS: realizujemy w zależności od oczekiwanego zakresu informacyjnego (np. dane o lokalizacji pojazdu, średniej prędkości jazdy samochodu, średnim zużyciu paliwa, ilości tankowań, uruchomień silnika itd.) i funkcjonalności urządzenia (np. możliwość zdalnego unieruchomienia pojazdu, powiadomienie o kradzieży, bądź jej próbie itd.).

4.     Szkolenie kierowców z technik jazdy: możliwość organizacji szkoleń doskonalących technikę jazdy (bezpieczeństwo) oraz eco-driving (oszczędna jazda), terminy do uzgodnienia z 1-2 miesięcznym wyprzedzeniem (możliwość doprecyzowania konkretnych terminów w trakcie oczekiwania na podstawienie pojazdów docelowych); szkolenia w Polsce, za granicą, warunki realizacji: tor, jazda trasowa, miejska.

5.     Zarządzanie kartami paliwowymi wraz z raportowaniem: na podstawie ustalonego zakresu informacyjnego (np. dane o ilości tankowań, średnim zużyciu paliwa itd.) ustala się sposób raportowania oraz dopuszczalne limity zakupów paliwa, akcesoriów możliwych do nabycia na stacjach i usług (np. myjnie).

6.     Pomoc przy sprzedaży obecnie użytkowanej floty: możliwość określenia wstępnych wartości rezydualnych, umieszczenia oferty sprzedaży samochodów na platformach współpracujących z naszą firmą, pomoc w negocjacjach cenowych.

7.     Możliwość podstawienia tzw. samochodów pomostowych: w przypadku szybkiej sprzedaży dotychczasowej floty i równoczesnego oczekiwania na podstawienie samochodów zakontraktowanych istnieje możliwość podstawienia samochodów tzw. pomostowych.

8.     Możliwość realizacji usługi door to door dla wskazanych samochodów: dla samochodów określonych przez Użytkownika istnieje możliwość odbioru przez upoważnionego przedstawiciela „Transpost" S.A. pojazdu i dostarczenia samochodu do serwisu w celu wykonania przeglądów okresowych, niezbędnych napraw, usunięcia awarii, sezonowej wymiany opon oraz wszystkich innych koniecznych interwencji; po wykonaniu ww. czynności - samochód oddawany jest w miejsce wskazane przez Użytkownika.

KAŻDE ROZWIĄZANIE DOPRECYZOWYWANE JEST WSPÓLNIE Z KLIENTEM. MOŻLIWA JEST DOWOLNA, ZGODNA Z PRAWEM, MODYFIKACJA ZAKRESU I FORMY WSPÓŁPRACY.

Podstawowe korzyści Klienta:

1.     Zdjęcie z Klienta obowiązku monitoringu okresów i koordynacji terminów przeglądów okresowych, gwarancyjnych, pogwarancyjnych, wymian płynów/olejów/akcesoriów, przeglądów rejestracyjnych i badań technicznych wynajmowanych pojazdów (terminy i miejsca działania uzgadniane i nadzorowane są przez konsultantów Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A.).

2.     W przypadku długoterminowego wynajmu pojazdów z pracownikami/kierowcami - wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem, absencją, wynagrodzeniem, czasem pracy kierowców pozostają po stronie naszej firmy, Klient ma do dyspozycji pojazdy z naszymi pracownikami, którym może powierzyć wykonanie dodatkowych zadań.

3.     Czynności serwisowe/eksploatacyjne wykonywane są w autoryzowanych stacjach serwisowych i zawierają się w opłacie miesięcznej za wynajem pojazdu.

4.     Rozliczenia realizowane są bezpośrednio między warsztatami a „Transpost" S.A.

5.     Wszystkie czynności serwisowe/eksploatacyjne są autoryzowane przez pracownika „Transpost" S.A.

6.     Zwolnienie Klienta z czaso- i kosztochłonnych procedur i zadań.

7.     Zapewnienie pełnej mobilności pracowników Klienta podczas całego okresu realizacji umowy wynajmu pojazdów.

8.     24h/365 dni opieka konsultantów Centrum Zarządzania Flotą „Transpost" S.A.

Możliwość osiągnięcia korzyści podatkowych wynikających z wynajmu floty pojazdów.

Wypożyczalnia TRANSPOST    TRANS-POZ S.A.